Available courses

IELTS Advanced: 2020-2022

IELTS Advanced: 2020-2022

Lớp IELTS Advanced này dành cho các bạn đang học nhóm IELTS Thứ H...
Course

IELTS Course: Intermediate 2020-2022

IELTS Course: Intermediate 2020-2022

Lớp IELTS Intermediate này dành cho các bạn đang học nhóm IELTS Thứ...
Course

ESP VNPT-IT Course

ESP VNPT-IT Course

Course

IELTS Advanced: 2019-2022

IELTS Advanced: 2019-2022

Khóa học này dành cho IELTS trình độ Advanced: Thứ Ba-Thứ Năm lúc 1...
Course

IELTS Listening Session

IELTS Listening Session

Course

IELTS mini-Course

IELTS mini-Course

Đây là khóa học cấp tốc dành cho nhóm nhỏ từ 1-6 bạn. Vui lòng liên...
Course

IELTS Course: Intermediate 2019-2022

IELTS Course: Intermediate 2019-2022

Khóa học này dành cho 4 lớp học IELTS: Thứ Ba-Thứ Năm và Chủ Nhật...
Course

IELTS Course: 2018-2020

IELTS Course: 2018-2020

Khóa học này dành cho 4 lớp học IELTS: Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Bảy v...
Course

IELTS: Preliminary

IELTS: Preliminary

Khóa học này dành cho lớp học IELTS: Chủ Nhật. Khóa học có 2 ...
Course

Đội Tuyển HSG 11 Anh và 12 Anh

Đội Tuyển HSG 11 Anh và 12 Anh

Course

English 10 II 2020-2021

English 10 II 2020-2021

Course

Tiếng Anh thi THPTQG 2020

Tiếng Anh thi THPTQG 2020

Khóa học này cung cấp các chủ để bài học và bài tập nhằm củng cố ki...
Course

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

Course

Key English Test

Key English Test

Course