Các khoá học hiện có

IELTS 23 October 2021

IELTS Tuesday Thursday ADVANCED 2021-2023

IELTS Tuesday Thursday Intermediate 2021-2023

  • Giáo viên: Cam Hong Nguyen

IELTS Advanced 2017-2023

IELTS INTERMEDIATE: SATURDAY - SUNDAY

  • Giáo viên: Cam Hong Nguyen

IELTS Intermediate 2020-2022 Friday

IELTS Advanced: 2020-2022

IELTS Course: Intermediate 2020-2022

IELTS: ADVANCED Sunday

TESTS AND EXAMS

IELTS 2021 Wednesday Saturday

  • Giáo viên: Cam Hong Nguyen

11 Anh2 2021-2022

Đội Tuyển HSG CHUYÊN Anh

English 10 II 2020-2021

Tiếng Anh thi THPTQG 2021

Tiếng Anh 10

  • Giáo viên: HY HY

A2 Key Friday Saturday

B1 Preliminary for schools 2021

  • Giáo viên: Cam Hong Nguyen